Kakva je procedura za sporazumni raskid radnog odnosa?

Zaposlenom prestaje radni odnos ako se o tome sporazume sa poslodavcem (član 175. tačka 3) i član 177. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis – u daljem tekstu: Zakon). Zahtev za sporazumni prestanak radnog odnosa može da podnese zaposleni ili poslodavac. Sporazum se zaključuje u pisanoj formi. Usmeni sporazum ne proizvodi pravno dejstvo ukoliko nije potvrđen, napisan i potpisan. Sporazumom se utvrđuje dan prestanka radnog ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.