Kakva je procedura i ima li posledica u slučaju otkaza od strane zaposlenog?

Zaposlenom prestaje radni odnos na osnovu pisane izjave da otkazuje ugovor o radu i da ne želi da radi kod poslodavca (član 178. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis – u daljem tekstu: Zakon). Izjava mora biti napisana, potpisana i dostavljena poslodavcu. Usmena izjava ne proizvodi pravno dejstvo. Poslodavac ne može na osnovu usmene izjave zaposlenog da donese rešenje o otkazu ugovora o radu. Zaposleni ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.