Kako utvrditi šifru zanimanja za obavljanje jednostavnih poslova koji se ne prepoznaju u Šifarniku zanimanja?

Jednostavna zanimanja koja se obavljaju u mnogim oblastima (građevinarstvo, rudarstvo, raznovrsne procesne proizvodnje, usluge pretovara i manipulacije robom i sl.), obuhvataju brojne i raznovrsne poslove. Pored toga, poslovi ovih zanimanja se obavljaju na različitim radnim mestima, a naziv radnog mesta i zanimanja najčešće nije i ne mora biti identičan, samim tim što poslovi više radnih mesta mogu biti sadržani u jednom zanimanju. Shodno tome, jednostavna zanimanja nije uvek moguće pronaći u Šifarniku zanimanja prema nazivima radnih mesta, što ne znači da poslovi tih zanimanja nisu sadržani u drugim zanimanjima koja su navedena u Šifarniku. Zbog toga je potrebno pronaći šifru i naziv zanimanja koje u najvećoj meri odgovara poslovima i zadacima koji se najčešće obavljaju na radnom mestu.

Imajući u vidu da se radi o poslovima najnižeg nivoa složenosti, kao i da se znanja i veštine koja su neophodna za njihovo obavljanje stiču uglavnom završetkom osnovnog obrazovanja, ova zanimanja su u Šifarniku zanimanja razvrstana unutar grupe 9 Jednostavna zanimanja, a u skladu sa prethodno navedenim, navodimo sledeće primere:

  • Poslovi radnog mesta “izvršilac u proizvodnji (stočne hrane)” koji se sastoje u prijemu sirovina, punjenju džakova, baliranju i sl., kao takvi mogu se prepoznati u skupini 9213 Jednostavna zanimanja u ratarsko-stočarskoj proizvodnji, odnosno u zanimanju 9213.01 Manuelni radnik na farmi za ratarske kulture (prim. “Cekos in”-a: sada Manuelni radnik na farmi za ratarsko-stočarsku proizvodnju);
  • Poslovi radnog mesta “radnik u proizvodnji”, gde je osnovna delatnost poslodavca Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike, najlogičniji je izbor skupina 9329 Ostala jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji, jer se radi o preradi plastičnih masa, a od ponuđenih zanimanja u toj skupini je najpribližnije 9329.08 Manuelni radnik u hemijskoj industriji, što predstavlja odgovarajući izbor zanimanja za posmatrano radno mesto;
  • Za poslove radnog mesta “fizički radnik u građevinarstvu”, neophodno je pogledati skupinu 9312 Jednostavna zanimanja u niskogradnji i skupinu 9313 Jednostavna zanimanja na gradilištima visokogradnje, gde su razvrstana zanimanja koja odgovaraju poslovima koje najčešće obuhvata ovo radno mesto;
  • Za poslove radnog mesta “trgovinski manipulant” koje obavlja fizički radnik u magacinu treba potražiti odgovarajuće ili približno zanimanje u skupini 9334 Manipulanti robom u trgovini, a u njoj odgovarajuće zanimanje 9334.01 Manuelni radnik u trgovini;
  • Za poslove radnog mesta “higijeničar” u zavisnosti od vrste poslova koji se odnose na čišćenje i održavanje higijene u različitim prostorijama i uslovima, zanimanje treba potražiti u skupinama 9111 Kućne pomoćnice i čistači u domaćinstvima (npr. 9111.01 Kućna pomoćnica), 9112 Čistači i pomoćno osoblje u hotelima, preduzećima i drugim zatvorenim prostorima (npr. 9112.03 Čistač prostorija (hotela, kancelarija, toaleta)), 9611 Zanimanja na sakupljanju i odvoženju otpada (npr. 9611.01 Komunalni radnik na odnošenju smeća i sl.), 9613 Čistači ulica i srodni (npr. 9613.01 Čistač ulica/parkova/plaže).

Veoma je važno istaći da se radna mesta čiji se poslovi sadrže u jednostavnim zanimanjima razlikuju od radnih mesta čiji se poslovi obavljaju kao pomoćni poslovi u konkretnoj proizvodnji ili uslugama. Na primer, zanimanja manuelnih radnika u niskogradnji i visokogradnji su u grupi 9 Jednostavna zanimanja, ali su zanimanja pomoćnika armirača, pomoćnika betonirca, pomoćnika zidara, pomoćnika izolatera i drugih u građevinarstvu, svrstana u grupu 7 Zanatlije i srodni, i to u iste skupine u kojima su zanimanja armirača, betonirca, zidara, izolatera i druga koja se odnose na stručne zanatske poslove. Za zanimanja u ovoj grupi, neophodna znanja i veštine se stiču završavanjem nekog od modaliteta obrazovanja u rasponu od kraćih obuka odraslih lica do specijalističkog ili majstorskog ispita nakon završene srednje škole.