Kako u PGJO prijavi da izvršimo promenu adrese maloprodajnog objekta?

Kada se vrši promena adrese maloprodajnog objekta, potrebno je da podnesete prijavu PGJO – vrsta prijave 1, sa novom adresom i nakon 24 sata da podnesete zahtev za izdavanje novog bezbednosnog elementa. Kada preuzmete bezbednosni element potrebno je da izvršiti brisanje stare PGJO prijave i opoziv starog bezbednosnog elementa.

Sve u vezi popunjavanja PGJO prijave možete pronaći u Korisničkom uputstvu za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem koje se nalazi na sajtu Poreske uprave, www.purs.gov.rs, u delu eFiskalizacija/Korisnička uputstva.