Kako se vrši zaokruživanje decimalnog broja prilikom utvrđivanja prostora od 70% i ograničenja od 10%, u smislu člana 27k Zakona o budžetskom sistemu?

Prema stavu Ministarstva finansija kada se matematičkom operacijom dobije rezultat sa decimalnim brojem vrši se zaokruživanje na ceo broj, s obzirom na to da se prostor od 70% odnosi na broj lica koja mogu zasnovati radni odnos. Pri utvrđivanju procenta od 70% zaokruživanje decimalnog broja vrši tako što se broj do 0,5 ne uzima u obzir, a broj od 0,6 i više zaokružuje se na 1.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.