Kako se vrši unos fakture u kom je duži rok plaćanja od zakonskog?

Ukoliko je Ugovorom definisan rok plaćanja duži od zakonskog, dužnik je u obavezi da izmiri obavezu u zakonskom roku, član 3. i 4. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.