Kako se u poslovnom imenu privrednog društva označava njegova pravna forma?

U skladu sa članom 22. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), pravna forma društva se u poslovnom imenu označava na sledeći način: za ortačko društvo: “ortačko društvo” ili skraćenicom “o.d.” ili “od”; za komanditno društvo: “komanditno društvo” ili skraćenicom “k.d.” ili “kd”; za društvo s ograničenom odgovornošću: “društvo s ograničenom odgovornošću” ili skraćenicom “d.o.o.” ili “doo”; za akcionarsko društvo: “akcionarsko društvo” ili skraćenicom “a.d.” ili “ad”. ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.