Kako se preuzima zahtev za registraciju u CRF?

Obrazac za registraciju je u on-line obliku.

Na stranici https://crf.trezor.gov.rs/register potrebno je popuniti i poslati formu nakon čega Vam sistem popunjen obrazac šalje na navedenu e-mail adresu.