Kako se podnosi zahtev za penziju u slučaju proglašenog vanrednog stanja?

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond PIO) je, u skladu sa zabranom neposrednog prijema stranaka u službenim prostorijama, omogućio elektronski prijem zahteva za ostvarivanje prava na penziju (starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju, invalidsku penziju, porodičnu penziju), i ostalih prava iz PIO, dostavom zahteva na mejl adresu e-salter@pio.rs. Svi obrasci zahteva nalaze na sajtu Fonda PIO (www.pio.rs/Obrasci) i mogu se odštampati, popuniti i skenirani dostaviti na mejl adresu Fonda PIO, kao i dokazi koji su potrebni ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.