Kako se plaćaju registrovane fakture?

Način plaćanja registrovanih faktura ostaje isti kao i do sada. Prilikom registracije fakture potrebno je pratiti uputstvo za registraciju na https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice.