Kako se dodaje novi korisnik u Sistemu e-Faktura?

U Sistemu e-Faktura zakonski zastupnik/administrator dodaje novog korisnika tako što u okviru sekcije “Podešavanja”, bira opciju “Korisnici” , zatim “Dodaj novog korisnika”, pri čemu se otvara novi prozor gde unosi adresu elektronske pošte korisnika, bira korisničku ulogu, datum od kada korisnik može da pristupi i opciono datum do kada može da pristupa sistemu.

Ostale detalje možete pronaći u dokumentu “Interno tehničko uputstvo” u odeljku 3.5.13.