Kako registrujemo fakturu gde prema Ugovoru jedan deo izmiruje naručilac posla (ministarstvo) a drugi deo investitor (lokalna samouprava)?

Registrujete dva zahteva za plaćanje, jedan na naručioca, drugi na investitora prema dogovorenom procentu plaćanja.