Kako pronaći adekvatnu šifru i naziv zanimanja na osnovu naziva ili opisa poslova radnog mesta i kako postupiti kod prijave radnika na obavezno socijalno osiguranje kada se ne pronađu radna mesta koja postoje u sistematizaciji?

Prilikom pronalaženja šifre i naziva zanimanja na osnovu naziva ili opisa radnog mesta, neophodno je najpre pročitati “Opise grupa zanimanja” (Priručnik za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, Poglavlje 2), kako bi jednostavnije odredili odgovarajuću grupu, unutar koje treba pronaći adekvatno zanimanje. Samo na osnovu naziva radnog mesta nije moguće precizno odrediti zanimanje, jer naziv radnog mesta i zanimanja nije i ne mora biti identičan, samim tim što poslovi više radnih mesta mogu biti sadržani u jednom zanimanju. To znači da je neophodno pronaći šifru i naziv zanimanja koje u najvećoj meri odgovara poslovima i zadacima koji se pretežno obavljaju na radnom mestu. U slučaju neprepoznavanja adekvatnog zanimanja u skladu sa opisom poslova i zadataka radnog mesta, preporučuje se izbor najpribližnijeg zanimanja i šifre. Ukoliko postoji potreba dodavanja zanimanja, potrebno je predlog odnosno zahtev za dopunu Šifarnika zanimanja podneti Nacionalnoj službi za zapošljavanje, prema opisu u tački 4.3. Priručnika, Praćenje primene i ažuriranje Šifarnika zanimanja.