Kako odrediti šifru i naziv zanimanja za poslove radnog mesta “Radnik u proizvodnji”?

Na osnovu naziva radnog mesta “Radnik u proizvodnji” nije moguće bez preciznijih podataka o kojoj vrsti poslova i zadataka je reč, tj. o kojoj vrsti proizvodnje se radi i koja je složenost tih poslova i zadataka, odrediti naziv i šifru zanimanja. Polazeći od konkretnih poslova i zadataka radnog mesta, neophodno je najpre razmotriti Opise grupa zanimanja u Priručniku za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (Poglavlje 2), kako bi se lakše odredilo unutar koje grupe treba potražiti odgovarajuću šifru i naziv zanimanja:

  • ukoliko se radi o jednostavnim poslovima i zadacima za čije obavljanje se najčešće zahteva osnovno obrazovanje, zanimanje treba potražiti u grupi 9 Jednostavna zanimanja, gde u zavisnosti od vrste proizvodnje treba izabrati neko od raspoloživih zanimanja, poput: 9311.01 Manuelni radnik u kamenolomu, 9312.01 Manuelni radnik za niskogradnju, 9329.04 Manuelni radnik u metalurgiji, 9329.05 Manuelni radnik u preradi drveta i sl.
  • ukoliko se radi o složenijim poslovima i zadacima za čije obavljanje se može zahtevati neka završena obuka ili srednje trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje ili majstorsko ili specijalističko obrazovanje, tada zanimanje treba potražiti u grupi 7 Zanatlije i srodni (npr. 7223.01 Izrađivač žičanih mreža i tkanina, 7214.05 Izrađivač metalnih konstrukcija i sl.) ili grupi 8 Rukovaoci mašinama i postrojenjima, monteri i vozači (npr. 8156.09 Rukovalac mašinom za proizvodnju kožne galanterije, 8171.10 Rukovalac mašinom za proizvodnju celuloze i sl.).

Napominjemo da nazivi radnih mesta i zanimanja nisu i ne moraju biti identični, samim tim što poslovi više radnih mesta mogu biti sadržani u jednom zanimanju. To znači da je neophodno pronaći šifru i naziv zanimanja koje u najvećoj meri odgovara poslovima i zadacima koji se najčešće obavljaju na radnom mestu.