Kako odabrati šifru i naziv zanimanja za poslove radnog mesta “koordinator”?

Odgovarajuću šifru i naziv zanimanja u Šifarniku zanimanja za poslove radnog mesta “koordinatora” “za nešto” ili “nečega”, određujemo u zavisnosti od pretežnosti poslova koje lice obavlja na tom radnom mestu:

  • ukoliko radno mesto obuhvata poslove “koordinacije” kao dodatne poslove i zadatke, pri čemu su pretežni poslovi jednaki poslovima konkretnog radnog mesta na kome zajedno radi više izvršilaca, tada i radno mesto ovog koordinatora treba šifrirati u istom zanimanju kao za druge izvršioce čijim radom koordinira, npr. ako lice na radnom mestu Koordinator magacinskog poslovanja obavlja iste poslove kao i magacioneri sa kojima radi, a uz to ima dodatno zaduženje da koordinira rad izvršilaca na tim poslovima, tada je adekvatno zanimanje 4321.03 Magacioner, koje je razvrstano u grupu 4 Administrativni službenici;
  • ukoliko su poslovi i zadaci “koordinacije” pretežni u odnosu na određene poslove na kojima rade drugi izvršioci čijim radom se koordinira, u ovom primeru poslovi “magacionera”, tada se ovo radno mesto može poistovetiti sa nazivom radnog mesta Šef magacina ili Rukovodilac magacinskog poslovanja, za koja je odgovarajuće zanimanje 3341.02 Šef administrativnog osoblja koje je u grupi 3 Tehničari i saradnici stručnjaka.

Na isti način treba postupiti i u drugim slučajevima, prilikom odabira naziva i šifre zanimanja za poslove radnog mesta “koordinator”.