Kako novi račun tipa – avans da povežemo sa avansima koji su izdati pre nove efiskalizacije?

Kada se izdaje avansni račun koji treba da se nadoveže na poslednji avansni račun izdat pre 01.05.2022. godine, mora se uneti referentni broj.

Ovaj podatak je obavezan samo u računima Kopija i Refundacija, kao i na računu Promet Prodaja ukoliko se nadovezuje na račun Avans Refundacija. U tom slučaju Ref. broj mora biti prikazan na računu i sadržati PFR broj originalnog računa na koji se poziva, u formatu JIDZahteva-JIDPotpisa-RedniBroj. U svim ostalim slučajevima (npr. Promet Prodaja se poziva na Predračun Prodaje) ovo polje je opciono. Primer Ref. broj: 7AF4D9BC-E3B30A1A-143133.

U slučaju nepostojanja originalnog fiskalnog računa, ako je promet nastao pre uvođenja EFU, poziv na broj se može odnositi na broj računa pod kojim je promet knjigovodstveno zaveden, npr. 121: Ref. broj: XXXXXXXX-XXXXXXXX-121

  • Gde je “XXXXXXXX-XXXXXXXX” predefinisani deo
  • Gde je “121” – Broj računa na koji se referencira, a koji obveznik vodi u evidenciji računa ili knjigovodstvu.

U slučaju broja računa iz stare fiskalne kase: Ref. broj: XXXXXXXX-AB123456-159.

  • Gde je “XXXXXXXX” predefinisani deo,
  • Gde je “AB123456” – IBFM (identifikacioni broj fiskalnog modula),
  • Gde je “159” – BI (broj isečka).

Na sajtu Poreske uprave, www.purs.gov.rs, u delu eFiskalizacija/Tehnički vodič nalazi se Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a, verzija 1.13,1 u kome je na strani 25. dat primer broj 6.

Takođe, upućujemo i na strane 39-40. istog Tehničkog uputstva, gde je objašnjen postupak izdavanja računa Avans-Prodaja, Avans-Refundacija, Promet-Prodaja.


1. Iako je na sajtu Poreske uprave trenutno verzija 1.14, primeri i pozivanje na strane su isti.