Kako da prijavim da neću obavljati delatnost i izdavati fiskalne račune za vreme korišćenja godišnjeg odmora?

Ukoliko u vreme korišćenja godišnjeg odmora nećete obavljati delatnost i izdavati fiskalne račune, treba da o tome obavestite Poresku upravu podnošenjem prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije. Prijavu PGJO podnosite elektronski posredstvom portala ePorezi, na sledeći način:

Prijavljivanje datuma početka korišćenja godišnjeg odmora:

  • Odabirom “Tekstualnog unosa”, nakon čega se u okviru sekcije “Podaci o podnosiocu” u polju 1.1 – “Vrsta prijave” bira opcija 3 – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;
  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
  • U polje 2.12 – Datum početka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu početka godišnjeg odmora.
  • Prijavljivanje datuma završetka korišćenja godišnjeg odmora:
  • Odabirom “Tekstualnog unosa”, nakon čega se u okviru sekcije “Podaci o podnosiocu” u polju 1.1 – “Vrsta prijave” bira opcija 3 – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;
  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;
  • U polje 2.13 – Datum završetka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu završetka godišnjeg odmora.

Podaci o navedenim promenama (datumu početka i datumu završetka godišnjeg odmora) prijavljuju se Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene.