Kakav je poreski tretman neotplaćenog dela zajma za ogrev, zimnicu i udžbenike u slučaju smrti zaposlenog?

U slučaju smrti zaposlenog poslodavac otpisuje neotplaćeni iznos ovog zajma, bez obaveze plaćanja poreza i doprinosa (iz mišljenja Ministarstva finansija i ekonomije, broj 414-00-259/2001-04 od 26.10.2001. godine).