Kada se popunjava Obrazac 3 – Zahtev za ukidanje pristupa CRF?

Podnosi se organizacionoj jedinici UT kada se zahteva ukidanje pristupa za pravno lice/organ i podrazumeva deaktivaciju svih korisničkih naloga (na primer, ugašeno pravno lice).