Kada se može uvesti dežurstvo, koliko ono može da traje i kako se plaćaju sati dežurstva?

Dežustvo je vid prekovremenog rada i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS” br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15, 10/16 – dr. zakon) se može uvesti ako na drugi način nije moguće obezbediti zdravstvenu zaštitu (član 77.). Dežurstvo se može uvesti noću (posle druge smene), u dane državnog praznika i nedelju. Odluku o uvođenju dežurstva donosi direktor (na nivou zdstvene ustanove po zaposlenom). Dežurstvo može da traje do 10 časova ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.