Kada pravno lice, kod koga je izvršena kontrola od strane nadležnog poreskog organa i utvrđene su nepravilnosti, može najranije izvršiti ispravku nepravilnosti?

Pravno lice u kome je izvršena kontrola i u čijem radu su utvrđene nepravilnosti mora da sačeka zapisnik – rešenje poreskog organa kontrole kako bi na osnovu tog rešenja izvršio ispravku poreske prijave. Na osnovu člana 31a stav 6. Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19) pravno lice je dužno da izvrši ispravku poreske prijave, tj. postupi po rešenju poreskog inspektora, tek ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.