Kada pokušamo da pristupimo Sistemu e-Faktura od sistema dobijamo poruku da lice nije zakonski zastupnik iako jeste. Šta uraditi u ovoj situaciji?

Potrebno je da, u zavisnosti od tipa subjekta, proverite u odgovarajućoj nadležnoj instituciji (Upravi za trezor, Agenciji za privredne registre, Poreskoj upravi itd.), da li su ažurirani svi relevantni podaci o zakonskom zastupniku.