Istovremeno plaćanje poreza na dobit stalne poslovne jedinice i poreza po odbitku (da ili ne?)

PITANJE: Predstavljamo ogranak koji naša nerezidentna centrala iz Crne Gore (u skladu sa propisima) ima u Republici Srbiji u kojoj (takođe, u skladu sa važećim propisima) plaćamo godišnji porez na dobit pravnih lica. Za potrebe obavljanja delatnosti ogranka (u svojstvu zakupoprimca) od naše nerezidentne centrale iz Crne Gore (kao zakupodavca) iznajmljujemo opremu (koju, privremeno, uvozimo u Republiku Srbiju) po kom osnovu (plaćanju odgovarajuće naknade) nas, nadležni poreski organi Republike Srbije obavezuju na dodatno (istovremeno) plaćanje poreza po odbitku. S tim ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.