Inspektor rada je svojim rešenjem odložio rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom (shodno članu 271. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), koji je pokrenuo radni spor, i time vratio zaposlenog na rad do donošenja pravosnažne odluke suda. Da li poslodavac treba da zaključi sa zaposlenim novi ugovor o radu, ili zaposleni nastavlja da radi po ugovoru o radu koji je bio punovažan do rešenja o otkazu?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.