Imajući u vidu članove 16, 38. i 41. Zakona o agencijskom zapošljavanju, da li je moguće angažovati zaposlenog za rad preko agencije za zapošljavanje na određeno vreme u sledećem slučaju: Zaposleni radi kod poslodavca na određeno vreme dve godine od 1.07.2019. do 30.06.2021. godine. Da li je moguće da od 1.07.2021. godine nastavi da radi kod poslodavca preko agencije za zapošljavanje i dalje na određeno vreme, i to do 31.01.2022. godine?

Ograničenja za poslodavce korisnike, Agenciju i zaposlene propisana u članu 16. Zakona o agencijskom zapošljavanju (“Sl. glasnik RS”, broj 86/19; u daljem tekstu: Zakon) počela su da se primenjuju na zaključene ugovore o ustupanju, ugovore o radu, odnosno upute zaključene, odnosno izdate počev od 1.03.2020. godine. Stoga, odgovor na postavljeno pitanje zavisi od datuma kada ste za ovo lice zaključili ugovor o ustupanju sa Agencijom. Naime, ukoliko je ugovor zaključen na osnovu Zakona 1.03.2020. godine ili posle ovog datuma, onda ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.