Gde unosimo valutu plaćanja?

Ne unosite u CRF valutu plaćanja. Valuta plaćanja je ugovoren odnos između dužnika i poverioca i nije predmet CRF.

U CRF, zakonski rokovi plaćanja se računaju u zavisnosti od KJS i to je maksimalan rok u kome dužnik mora izmiriti svoju obavezu. Naravno, to ne sprečava dužnika da izmiri obavezu prema dogovorenoj valuti.