Gde mogu da preuzmem kvalifikovani elektronski sertifikat?

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju sledeća sertifikaciona tela:

– Javno preduzeće “Pošta Srbije”

– Privredna komora Srbije

– MUP RS (besplatno na ličnoj karti)

– Privredno društvo Halcom a.d. Beograd

– “E-Smart Systems” d.o.o.

– Sertifikaciono telo Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Na portalima sertifikacionih tela se nalaze sve relevantne informacije o preuzimanju kvalifikovanih elektronskih sertifikata i instalaciji neophodnih softvera.