Firma treba da radi raščišćavanje terena radi bušenja i ispitivanja zemljišta na dubini od 15 m. Da li ovo raščišćavanje terena i ispitivanje zemljišta može da se podvede pod promet usluge iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2) tačka 3. Zakona o PDV-u ili ne?

Raščišćavanje gradilišta, tj. raščišćavanje terena spada u grupu 43.12 Priprema gradilišta, Klasifikacije delatnosti koja je sastavni deo Uredbe o Klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/10), a koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 10) Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, broj 86/15 – u daljem tekstu: Pravilnik o uslugama iz oblasti građevinarstva), kao usluga iz oblasti građevinarstva. Što se tiče bušenja ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.