Firma je potpisala ugovor o izvršenju građevinskih usluga, prema kome ukoliko firma (izvođač radova) završi radove pre isteka roka propisanog ugovorom, ostvaruje bonus u iznosu od 500.000 dinara. Izvođač radova je završio sve radove u skladu sa ugovorom pre isteka roka za završetak propisanog ugovorom i ostvario je bonus. Ovaj ugovor sastoji se iz dela koji se po Zakonu o PDV-u tretira kao usluga iz oblasti građevinarstva i usluga koja ne spada u usluge iz oblasti građevinarstva. Kako taj bonus tretirati u skladu sa Zakonom o PDV-u?

Ako je obveznik PDV-a – izvršilac ugovorenih radova, obračunao PDV za radove za koje je poreski dužnik, na osnovicu koju čini ugovorena naknada, bez umanjivanja odobrenog bonusa za izvedene radove i ako je u računu o izvršenim radovima za koje je poreski dužnik primalac radova, iskazao naknadu u iznosu ugovorene naknade, bez umanjivanja za odobreni bonus, u tom slučaju ostvareni bonus nije predmet oporezivanja. Ovo stoga što bi oporezivanje bonusa značilo dvostruko oporezivanje prometa usluga iz oblasti građevinarstva – jednom ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.