Firma iz Grčke sklopila je ugovor sa Republikom Srbijom o izgradnji autoputa. Grčka firma je u tu svrhu osnovala ćerku firmu koja će biti podizvođač radova. Kada RS plati grčkoj firmi izgradnju autoputa, grčka ćerka firma će fakturisati troškove koje je imala za izgradnju autoputa po ugovoru svojoj matičnoj firmi u Grčkoj. Kakvu fakturu će ispostaviti majci firmi? Da li se u tom slučaju može pozvati na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.