Domaće pravno lice – obveznik PDV-a, izvršilo je prevoz robe drugom pravnom licu, koje je takođe obveznik PDV-a, a čije je sedište u Nišu, na relaciji Niš – Kopenhagen. Kako se u ovom slučaju određuje mesto prometa usluge prevoza robe?

U ovom slučaju mesto prometa usluge prevoza robe određuje se prema opštem slučaju, u skladu sa članom 12. stav 4. a u vezi sa članom 12. stav 2. tačka 2) Zakona o PDV-u (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18). Dakle, mesto prometa u ovom slučaju je Republika Srbija, i to za celu relaciju Niš – Kopenhagen, jer kako domaće lice sa sedištem u Nišu u ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.