Do kada su privredni subjekti u obavezi da iskoriste sredstva primljena po osnovu direktnih davanja?

Privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja koja su im uplaćena na namenski račun u avgustu i septembru 2020. godine1 iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine. Istekom tog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.


 

1. Sredstva koja su uplaćena u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 401-6052/2020 (o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19) – “Sl. glasnik RS”, br. 104/20 i 106/20.