Do kada će trajati registracija u CRF?

Registracija u CRF počinje od 6. februara 2018- godine i trajno je otvorena. Obaveštenje o fazi testiranja odnosi se na registraciju faktura koja će trajati do 28. februara.