Da li zaposlenom može da prestane radni odnos ako poslodavac u ponudi za zaključenje aneksa ugovora o radu propusti da upozori zaposlenog da odbijanje aneksa može biti razlog za otkaz ugovora o radu?

Propust poslodavca da zaposlenog u ponudi za zaključenje aneksa ugovora o radu kojim se menjaju ranije ugovoreni poslovi ili uslovi rada, upozori da odbijanje može biti otkazni razlog, ima za posledicu poništaj rešenja kojim je zaposlenom iz tog razloga otkazan ugovor o radu (iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 259/2015 od 3.06.2015. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 27.06.2017. godine).

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.