Da li zaposlenom, kome je priznat beneficirani staž, sportski staž ili staž koji se priznaje za treće dete – poseban staž, kao i period učešća u ratovima, a shodno Zakonu o PIO, taj staž predstavlja vreme provedeno na radu po osnovu radnog odnosa na koje se računa “minuli rad”?

Ne. Ovo vreme se ne računa u vreme za obračun “minulog rada”, već služi za ostvarivanje određenih prava po osnovu Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19). Međutim, ako je poslodavac svojim opštim aktom utvrdio prava na “minuli rad” i za vreme navedeno u pitanju, nema zakonskih smetnji da i po ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.