Da li zaposlenom, koji radi na poslovima na kojima je uvedeno skraćeno radno vreme iz člana 52. Zakona o radu (naročito teški, naporni i za zdravlje štetni poslovi), može da se odredi prekovremeni rad?

Prema članu 53. stav 4. Zakona o radu radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17), zaposlenom koji radi na poslovima na kojima je uvedeno skraćeno radno vreme poslodavac ne može da odredi prekovremeni rad na tim poslovima, ako zakonom nije drugačije određeno. Međutim, poslodavac može ovom zaposlenom da odredi prekovremeni rad na drugom poslu koji nije u režimu skraćenog, već punog radnog vremena. U ovom slučaju, prekovremeni rad za ovog zaposlenog počinje istekom ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.