Da li zaposlenom koji je podneo zahtev za prestanak radnog odnosa zbog ostvarivanja prava za odlazak u penziju (otkaz od strane zaposlenog), pripada otpremnina i da li u slučaju kada poslodavac ne izvrši isplatu ove otpremnine u roku propisanom opštim aktom poslodavca, zaposlenom pripada i zatezna kamata?

Zaposlenom koji je podneo zahtev za prestanak radnog odnosa zbog ostvarivanja uslova za odlazak u penziju, radni odnos može prestati ili sporazumno ili otkazom od strane zaposlenog, dok u oba slučaja zaposleni ima pravo na otpremninu. Članom 175. tačka 2) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) propisano je da radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.