Da li zaposlenima u Zavodu za javno zdravlje pripada dodatak na platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad): u zdravstvenim ustanovama u bivšim jugoslovenskim republikama u periodu postojanja države SFRJ i SRJ; za vreme provedeno u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj; na medicinskim faluktetima i medicinskim školama u Republici Srbiji?

U članu 5. stav 1. tačka 1) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon) propisano je da dodatak na platu pripada za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) – u visini od 0,4% od osnovice za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, u smislu Zakona. Stavom 2. propisano je da sve ustanove u istoj delatnosti obuhvaćene istim planom mreže, odnosno osnovane od istog nivoa vlasti smatraju se istim poslodavcem u smislu prethodnog stava. Stoga, da bi zaposleni ostvario pravo na minuli rad, potrebno je da zakonski uslovi budu (alternativno) ispunjeni, tj. da se radi o ustanovama u istoj delatnosti koje su obuhvaćene istim planom mreže ili da se radi o ustanovama u istoj delatnosti koje su osnovane od istog nivoa vlasti.

Iz navedenog proizlazi da se rad u zdravstvenim ustanovama i drugim službama u bivšim jugoslovenskim republikama ili u drugim državama ne može priznati kao minuli rad. Takođe, mišljenja smo da se zaposlenima u zdravstvenoj delatnosti ne može priznati minuli rad na medicinskim fakultetima i medicinskim školama, s obzirom da se radi o drugoj delatnosti (obrazovanju) obuhvaćenoj posebnim planom mreže.