Da li zaposleni, koji je izabran na javnu funkciju, može da se vrati na rad kod ranijeg poslodavca, ako po isteku mandata stupi na drugu, odnosno sledeću javnu funkciju?

Prema članu 79. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17), zaposleni kome miruju prava i obaveze zbog izbora, odnosno imenovanja na javnu funkciju, ima pravo da se u roku od 15 dana od dana prestanka funkcije vrati na rad kod poslodavca kod koga su mu mirovala prava i obaveze. U slučaju da se u ovom roku ne vrati na rad već prihvati drugu javnu funkciju, nema pravo da se ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.