Da li zaposlena, koja je zbog rođenja trećeg deteta, koristila porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine, ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora iz prethodne dve godine (za 2016. i 2017. godinu), a po isteku porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta?

Prema članu 73. stav 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17), zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Dakle, ukoliko zaposlena nije koristila godišnji odmor za 2016. i 2017. godinu, zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta – imala je pravo da odmor za 2017. godinu iskoristi do 30. juna 2018. godine, dok joj je pravo na korišćenje godišnjeg odmora za 2016. godinu propalo, zbog navedenog odsustva sa rada. Ukoliko nije iskoristila pravo na pripadajući odmor za 2017. godinu do 30. juna 2018. godine, propada joj pravo na korišćenje godišnjeg odmora za obe prethodne godine (2016. i 2017. godinu).

U nastavku dajemo mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike broj 011-00-932/2008-02 od 22.01.2009. godine, u vezi sa ovom temom:

“Prema članu 73. stav 3.1 Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05), zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Polazeći od navedene odredbe Zakona o radu, zaposlena koja je koristila porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine, počev od 16.02.2007. godine do 15.02.2009. godine i stoga nije iskoristila pripadajući godišnji odmor za 2007. i 2008. godinu, ima pravo da godišnji odmor za 2008. godinu u celini iskoristi najkasnije do 30. juna 2009. godine. U konkretnom slučaju, zaposlenoj je propalo pravo na korišćenje godišnjeg odmora za 2007. godinu zbog navedenog odsustva sa rada.”

Da zaposlene ne bi došle u situaciju da im propadne godišnji odmor u napred navedenim slučajevima, smatramo da:

  • zaposlena koja koristi bolovanje zbog održavanja trudnoće, može to bolovanje da prekine, da iskoristi godišnji odmor u celosti za tu kalendarsku godinu, pa da nakon toga nastavi korišćenje bolovanja ili da započne porodiljsko odsustvo,
  • zaposlena pre započinjanja porodiljskog odsustva može da iskoristi pripadajući godišnji odmor u celosti za tu kalendarsku godinu,
  • zaposlena koja koristi odsustvo sa rada radi nege deteta može to odsustvo da prekine, da iskoristi godišnji odmor u celosti za tu kalendarsku godinu, uz dogovor sa poslodavcem, pa da nastavi korišćenje odsustva sa rada radi nege deteta.

Skrećemo pažnju na to da korišćenje godišnjeg odmora na navedene načine ne utiče na dužinu porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana (za prvo i drugo dete po redu rođenja), odnosno dve godine (za treće i svako naredno dete) od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva.


1. Sada stav 4. Zakona o radu (“Sl. gl. RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17).