Da li uloge u sistemu mogu da se menjaju?

Vaš lokalni administrator ima mogućnost da promeni ulogu korisnika u svakom trenutku.