Da li u situaciji kada je pravo na penziju priznato određenom licu, njegovo pravo da potražuje dospele, a neisplaćene iznose priznate penzije predstavlja njegovo imovinsko pravo i da li se ono kao takvo može prenositi? Da li to važi i kada nezakonitim radom nadležnog organa tom licu bude isplaćen manji iznos penzije od pripadajućeg, te mu tako bude pričinjena materijalna šteta?

U vezi sa postavljenim pitanjem u nastavku prenosimo deo iz obrazloženja uz Odluku Ustavnog suda Srbije, Už. 5376/15 od 19.07.2017. godine: “Ustavni sud pre svega naglašava da je pravilnu primenu materijalnog prava nadležan da ceni instanciono viši sud u zakonom propisanom postupku kontrole zakonitosti odluke nižestepenih sudova. Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje pravilnost činjeničnih i pravnih zaključaka redovnih sudova, osim u slučaju kada je primena merodavnog materijalnog ili procesnog prava bila očigledno proizvoljna  na štetu podnosioca ustavne žalbe, što ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.