Da li u SEF-u postoji šifarnik grešaka?

Prema našim saznanjima, u SEF-u ne postoji šifarnik grešaka, svakako smatramo da pitanje treba uputiti tehničkoj podršci sistema e-faktura.