Da li u CRF treba da se registruju i naknade zarada (bolovanje i sl.) koje se refundiraju od RFZO?

Ne. Ovakve obaveze nisu predmet registracije u CRF jer nije reč o komercijalnim transakcijama.