Da li u CRF registrujemo fakture prema KJS, ako je poverilac fizičko lice u sistemu PDV?

Ne.