Da li svaki novododati korisnik ima nezavisan pristup Sistemu e-faktura?

Svaki novododati korisnik koji se uspešno registrovao na Sistem elektronskih faktura preko linka koji mu je stigao na elektronsku adresu ima nezavisan pristup sistemu.