Da li su stranci, koji nemaju poreskog punomoćnika u Republici Srbiji, obavezni da registruju e-fakture počev od 1.05.2022. godine?

Na osnovu člana 9. Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21, 129/21), domaće pravno lice koje je subjekt javnog sektora, dužan je da neposredno primi i elektronsku fakturu izdatu u skladu sa evropskim standardom fakturisanja po osnovu transakcije u kojoj se kao izdavalac javlja strano lice.