Da li su refundacije troškova za električnu energiju, vodu itd. predmet registracije u CRF?

Ne.