Da li su pravilnik o uređenju organa državne uprave i pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u organu državne uprave dva odvojena akta?

Članom 4. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade (“Sl. glasnik RS”, br. 81/07, 69/08, 98/12, 87/13) je propisano da se unutrašnje uređenje organa i sistematizacija radnih mesta u njemu određuju pravilnikom, a članom 6. iste uredbe, da se pravilnik sastoji od dela kojim se određuje unutrašnje uređenje organa i dela kojim se sistematizuju radna mesta, što upućuje na odgovor da se ova pitanja regulišu jednim pravilnikom pod nazivom – ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.