Da li su moguća plaćanja putem specifikacije većeg broja računa?

Da.